Welkom!

 

De Stichting WoonAnders Lelystad wil zich richten op het, middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, realiseren van een woonplek op de grens van land en water in Lelystad en wel bij voorkeur in de nieuwste wijk De Warande.

Om een idee te krijgen

Wij stellen ons ten doel dat wij:

  • elkaar als medebewoners inspireren en stimuleren,
  • genieten van en gebruik maken van elkaars ervaringen en kwaliteiten,
  • gezamenlijk plannen maken (zonder groepsdwang) voor het realiseren van een woonvorm waarin wij in CPO ook daadwerkelijk onze wensen vorm geven en realiseren ten aanzien van het samen wonen op de grens van water en land in Lelystad,
  • faciliteiten delen (denk aan atelier, werkplaats, ontmoetingsruimte, tuin, aanliggend water),
  • indien mogelijk en noodzakelijk het inkopen van de benodigde professionele zorg.

De deelnemers kunnen een beroep op elkaar doen, zonder dat dit direct leidt tot een verplichting om iets terug te doen. Burenhulp beschouwen we als vanzelfsprekend. Langdurige en gespecialiseerde zorgtaken zijn uiteraard het domein van beroepskrachten en de daarvoor bedoelde organisaties. Alles is er op gericht om samen zo lang en vitaal mogelijk zelfstandig te blijven wonen, met respect voor ieders privacy en met aandacht voor elkaar. Duurzaamheid ten aanzien van wonen, omgeving en natuur staat ons als uitgangspunt voor ogen. Is je interesse gewekt? Lees dan hier verder onze welkomstbrief.