Welkomstbrief

 

Welkom bij WoonAnders Lelystad! Wij zijn een groep enthousiaste inwoners van Lelystad, die met veel plezier in onze mooie Flevopolder wonen. Wat ons bindt is dat we een volgende stap willen maken in wonen.

Onze droom?
Wonen en leven in harmonie met jezelf en je omgeving
Wonen met een gezonde balans tussen privé en collectief
in een woonvorm waar gemeenschapszin, diversiteit en duurzaamheid centraal staan.

We denken aan de ontwikkeling van 25 – 50 gevarieerde woningen op een ruime kavel. Een plek op de grens tussen land en water, in de nabijheid van voorzieningen als winkels, scholen, gezondheidscentrum en openbaar vervoer. Onze voorkeur gaat uit naar de woonwijk De Warande.

Bij de woningen hoort een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte met klus-, kook- en logeergelegenheid. We streven naar diversiteit in samenstelling van de bewoners. Dat maakt het mogelijk veel van elkaar te leren. Samen sporten, tuinieren, klussen, of simpelweg omzien naar elkaar is essentieel in onze woongemeenschap.

Van droom naar werkelijkheid…..
We komen regelmatig bij elkaar om onder het genot van een hapje en een drankje te praten over het verwerkelijken van onze droom. Ook brengen we bezoekjes aan vergelijkbare projecten in het land. Zo krijgen we een goed beeld van woonmogelijkheden die al gerealiseerd zijn. Doel is expertise opbouwen en leren van ervaringen van anderen.

Alle ideeën en inzichten verwerken we in een gedegen plan van aanpak, waarbij het zoeken naar geschikte financieringsmogelijkheden een belangrijk onderdeel is. Voor de taken die voortvloeien uit onze ambities zetten we werkgroepjes in die deelopdrachten verder uitwerken.
Als er zicht is op een kavel, dan zal door middel van werving en gesprekken het aantal deelnemers groter worden.

De uitvoering
We hebben de Stichting WoonAnders Lelystad opgericht om van ons project een ‘rechtspersoon’ te maken. Deze manier van woningen ontwikkelen wordt een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project genoemd. Een vorm waarbij burgers, vaak onder begeleiding van een professionele projectbegeleider, de woningen ontwerpen en bouwen én de bewoners er voor bijeenbrengen. Wie meedoet onderschrijft de visie op wonen van de stichting. WoonAnders Lelystad wordt begeleid door Alex Sievers van het bedrijf Beyond Now uit Utrecht.

De gemeente Lelystad geeft in haar Woonvisie aan CPO initiatieven serieus te nemen en te ondersteunen. We laten daarom regelmatig van ons horen en overleggen met de gemeente over onze ideeën en de mogelijkheden binnen Lelystad. Op belangrijke momenten maken we gebruik van netwerkcontacten, inspraakmogelijkheden en publiciteit. Zo komen we telkens een stapje verder in het bereiken van ons doel.

Stapt je mee? Meld je hier aan, dan nemen we contact met je op. We zien er naar uit!