Intake Marianne

Voornaam: Marianne
Achternaam: Kramer
Adres: Oeverzegge, 7
Woonplaats: Lelystad
Postcode: 8245KA
E-mail: kramerendekloet@gmail.com
Telefoonnummer: 0626364330
Naam partner: Rien de Kloet

Marianne Kramer, geboren en getogen in Alkmaar, kleuterleidster, lerares basisonderwijs, remedial teaching gegeven, drie kinderen opgevoed, 25 jaar in De Bilt gewoond gescheiden en daarna Rien de Kloet ontmoet. Samen in Lelystad een bijzonder huis gebouwd en daar zijn we in 2000 samen gaan wonen. Toen kwam Drijf in Lelystad voorbij. Al 10 jaar genieten we van huis en plek en buren! Ik begeleid als vrijwilliger anderstaligen om de Nederlandse taal te oefenen.
Wie ik ben? Tja, dat merk je pas echt in de praktijk! 😊